Resep Kaya Ala Nabi Muhammad SAW

  • Info Publik
  • 28 Apr 2018 | 02:23 WIB
  • Oleh Red
  • Dilihat 258 kali
image
foto: beritajowo.com/dok

beritajowo.com / semarang - Anda dalam kesusahan karena beban hidup yang cukup berat? Ekonomi Anda sedang ada pada posisi terendah? Singkat kata, hidup Anda sedang dalam kefakiran? Sebagai Muslim dan Mukmin yang memiliki sandaran hidup kepada Allah dan pegangan hidup pada ajaran Nabi Muhammad SAW tak perlu risau dan galau. Sejak jauh-jauh hari Rasulullah telah memberikan resep mujarab untuk mengatasi kesulitan hidup yang demikian.

Satu ketika seorang sahabat datang menghadap Rasulullah SAW. Kepadanya, sahabat itu mengeluhkan perihal kefakiran dan kesulitan hidup yang dihadapinya. Kiranya dengan mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah ia berharap akan mendapat jalan keluar agar ekonomi keluarganya dapat lebih baik di kemudian hari.

Mendengar aduan seperti itu Rasulullah lalu menyarankan kepada sahabatnya untuk melakukan satu amalan. ?Ketika engkau masuk ke dalam rumah ucapkanlah salam bila di dalamnya ada orang. Bila tak ada maka ucapkanlah salam untuk dirimu sendiri. Setelah itu bacalah surat Al-Ikhlas satu kali.?

Mendapat amalan demikian sahabat ini melakukannya dengan penuh semangat. Setiap kali ia memasuki rumahnya ia beruluk salam lalu membaca surat Al-Ikhlas satu kali. Demikian ia lakukan terus menerus. Pada akhirnya Allah melimpahkan banyak harta kepadanya. Sahabat itu kini terbebas dari kefakiran. Keluarganya kini hidup dalam gelimang harta. Begitu banyaknya harta yang dianugerahkan oleh Allah. Tidak hanya keluarganya, tetangga di sekitar rumahnya juga ikut menikmati kelebihannya.

Kisah di atas banyak ditulis oleh para ulama dalam berbagai kitabnya, di antaranya oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab Tafsir Mar?h Lab?d atau lebih dikenal dengan nama Tas?r Al-Mun?r. Dalam penafsiran Surat Al-Ikhlas Syekh Nawawi menuturkan kisah tersebut sebagai berikut:
?

?? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ????? ???? ???? ???? ????? ???? ???? ????? ????: ???? ???? ???? ???? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ???? ??? ???? ????? ?? ?? ???? ??? ??? ?????. ???? ????? ???? ???? ???? ???? ??? ???? ??? ??????


Artinya, ?Dari Sahl bin Sa?d, seorang l aki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengadu kepadanya perihal kefakiran. Rasul bersabda, ?Bila engkau memasuki rumahmu, ucapkanlah salam bila di dalamnya ada seseorang. Bila tidak ada seorang di dalamnya, maka bersalamlah untuk dirimu dan bacalah surat qul huwall?hu ahad sekali.? Lelaki itu mengamalkannya. Allah melimpahkan kepadanya rezeki hingga meluber kepada para tetangganya.?

Ucapan salam kepada penghuni rumah sudah maklum. Setiap Muslim pasti bisa mengucapkannya. Lalu bagaimana mengucapkan salam kepada diri sendiri saat penghuni rumah sedang tidak ada?

Apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi dalam penafsiran ayat ke-61 Surat An-Nur menjadi jawabannya. Dalam kitab tersebut ia menuturkan ajaran dari Ibnu Abbas dan Qatadah sebagai berikut:
?

???? ??? ????: ?? ?? ??? ?? ????? ??? ?????: ?????? ????? ?? ??? ????


Artinya, ?Ibnu Abbas berkata, ?Bila tak ada siapapun di dalam rumah, maka ucapkanlah ?assal?mu ?alain? min qibali rabbin?? (keselamatan bagi kami dari Tuhan kami).?
?

???? ?????: ??? ???? ???? ???? ??? ???? ??? ??? ??????? ??? ???? ?????? ???? ???? ???? ?? ??? ??? ???: ?????? ????? ???? ???? ???? ????????


Artinya, ?Qatadah berkata, ?Bila engkau memasuki rumahmu, maka ucapkanlah salam kepada keluargamu. Mereka lebih berhak mendapatkan salam daripada orang lain yang engkau salami. Bila engkau memasuki sebuah rumah yang tak ada seorang pun di dalamnya, ucapkanlah, ?assal?mu ?alain? wa ?al? ?ib?dill?his sh?lih?n,? (keselamatan bagiku dan bagi hamba-hamba Allah yang saleh).?

Dari keterangan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kita bisa mengucapkan salam bagi diri sendiri salah satunya dengan kalimat ?Assal?mu ?alain? min qibali rabbin?? (keselamatan bagi kami dari Tuhan kami) atau ?Assal?mu ?alain? wa ?al? ?ib?dill?his sh?lih?n? (keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba yang saleh).

Kami berharap semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan amalan ini dengan istiqamah. Semoga Allah membukakan pintu rahmat-Nya untuk kita semua. Wallahu a?lam.

img
BeJo@17
EDITOR
Loading...

KABAR TERBARU