• kawul

    gabah yang masih kotor bercampur dengan kapak

  • merang

    kulit gabah. / merang mempunyai fungsi untuk bahan shampo 

  • pari

    butir-butir padi yang masih melekat di tanaman