Kawruh Sedulur Papat Limo Pancer

  • Kawruh Jowo
  • 24 Jan 2018 | 07:05 WIB
  • Oleh Red
  • Dilihat 583 kali
image
foto: istimewa

beritajowo.com / Kawruh Jowo ;;; 

 Di emutaken Gusti naliko jabang bayi lahir lan ngancik yuswo telung lapan / 3 bulan, antawis bayi sampun saged mangertos dununge ingkang momong pribadi lan ngraosaken wujudipun sedulur papat limo pancer....supados mbenjangipun menawi sampun dewoso mboten kesupen titah kodratipun menungso....milo bayi yuswo telung lapan meniko ajar micoro.....sebab inggih sedulur papat limo pancer ingkang momong lan nuntun serto maringi tuntunan hurip kagem bayi..........sebab jalmi ingkang nglirwakaken titahi lan kodratipun piyambak..., sakmangke ngancik yuswo radi umur...tansah gampil kesupen utawi lali....lan gampil pikun....sedoyo perilakunipun wangsul kados jaman naliko bayi rumiyin...., nanging jalmi ingkang tansah emut lan eling kalian titah kodratipun piyambak mboten badhe pikun utowo gampil lali......, sebab sampun tansah ELING Sabdo-sabdonipun Gusti bab titah lan kodratipun menungso naliko taksih wonten jroning guo suci ibu.....,  inggih jatosipun jalmi meniko tansah diemutaken Gusti lan diparingi bimbingan wiwit wonten guo suci ibu ngantos ngancik lahir wonten ngalam donya............, inggih meniko ingkang kasebut WELAS ASIHIPUN GUSTI................


    ( Di ingatkan Tuhan ketika jabang bayi lahir dan menginjak usia tiga bulan, karena bayi sudah bisa mengerti dengan yang momong dan menjaga pribadi...dan merasakan wujudnya saudara empat lima pancer....supaya besoknyaketika sudah dewasa tidak melupakan TUGAS dan KODRATNYA manusia. Maka dari itu bayi usia tiga bulan belajar bicara...., sebab saudara empat lima pancer yang membimbing dan menjaga serta memberikan tuntunan hidup kepada bayi.....
Sebab manusia yang melupakan TUGAS dan KODRATNYA sendiri..., nantinya memasuki usia yang sudah berumur atau memasuki masa tua...akan mudah LUPA atau PIKUN...semua perilakunya akan kembali kepada perilakunya semasa bayi dulu..., tetapi manusai yang selalu ingat dengan tugas kodratnya sendiri..tidak akan pikun atau mudah lupa..., karena selalu ELING dengan Sabda-sabdanya Tuhan bab TUGAS dan KODRATNYA manusia  ketika masih didalam rahim ibu...., sebenarnya manusia itu selalu di ingatkan Tuhan dan diberikan bimbingan mulai dari rahim ibu sampai lahir kedunia........, yaaa......inilah yang disebut KASIH SAYANGNYA TUHAN.................)

img
BeJo@17
EDITOR

Budaya Lokal Terbaru