Kawruh Jati / Ilmu mengenal Jati Diri

  • Kawruh Jowo
  • 22 Jan 2018 | 02:02 WIB
  • Oleh Red
  • Dilihat 618 kali
image
foto: istimewa

Beritajowo.com / Kawruh Jowo ;::

Niti sawantah....dumateng bleger...otot...sumsum....lan balung..............., nyawiji ndadosaken cagak kayu HURIP dumateng jalmo menungso..............., kulit lan daging.....ndadosaken pangraupan lan joyo pamor...., ingkang mawujud saking getih bopo lan getih ibu ingkang nyawiji lan jenjem jroning guo suci........., mawujud daging saking kersane Hyang Widhi antawis sarono tresno lan katresnan...roso welas lan asih....roso remen lan wuyung....saking bopo lan ibu............, roso ingkang naminipun ROSO PANGGIH.....ingkang kagungan mengku karti roso ingkang medal saking jroning HER......yoiku banyu ingkang mili saking urat getih jantung bopo lan ibu......mandap jroning pulung ati.....lan jenjem manggen jroning wadah angin sak ngandapiun pulung ati.....banjur dados angin ingkang lembut lan minggah jroning otak......semunar.....ndadosaken ROSO ingkang SARI....utowo ROSO Gandrung..................

     ( Menyelami kodrat dari wujud raga.....yaitu otot...sumsum.....dan tulang........, menyatu menjadikan TONGGAK KAYU HIDUP bagi manusia...., kulit dan daging.....menjadikan wajah dan pamor dari tubuh dan rupa..., yang mewujud dari darah bapak dan ibu yang menyatu dan bersemayam didalam rahim ibu...., mewujud daging dari kehendak Hyang Widhi karena sarana cinta dan kecintaan.....rasa kasih dan sayang....rasa senang dan rindu....dari bapak dan ibu. Rasa yang namanya, " RASA YANG BERTEMU...", yang mempunyai arti rasa yang keluar dari dalam , " HER / AIR.....", yaitu air yang mengalir dari urat darah jantung bapak dan ibu....turun didalam Pulung Hati....dan bersemayam didalam lambung angin dibawahnya pulung ati...kemudian menjadi angin yang lembut dan naik didalam otak.....bercahaya....."menjadikan RASA yang SARI atau RASA CINTA..../ RASA MENYAYANGI............". )

img
BeJo@17
EDITOR
Loading...

Budaya Lokal Terbaru